Bilim ve Sanat Vakfı 2017 Güz Dönemi Seminerleri

Vakfımızın her yıl Güz ve Bahar olmak üzere iki dönem halinde düzenlediği seminerlerden, 2017 yılı Güz dönemine ait seminerlerin başlıklar halinde yer aldığı kısa tanıtım videosudur.