Cuma Duası ׀ Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin

Ey kudret ve azametinin ilk tecellisi olan Arş-ı Mecîd'in sahibi!
Ey hak ve dosdoğru sözün sahibi!
Ey en doğru noktaya ulaştıran fazl u ihsanın sahibi!
Ey derdest edip yakalaması pek çetin olan!
Ey inanıp salih amel işleyenlere ecr ü mükâfat vaadeden, inanmayan
ve günah işleyenleri de azabıyla tehdit eden!

Ey her şeye, her şeyden daha yakın olan, Kendisi için bir uzaklık söz
konusu olmayan!
Ey yüce dost ve gerçek yardımcı ve herkesin hamd ve senasının
biricik mercii yalnız Kendisi olan!