Cuma Duası - Rabbim! İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır!

Cuma Duası-Rabbim! İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.Ey ümitler Kendisinde son bulan Allah'ım! Sana yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenâtımızı,
zikrimizi, salât-u selâmlarımızı en güzel şekilde kabul eyle. İbadetlerimizi, taatlerimizi senin rahmetine ulaşmamıza,
rızanı kazanmamıza vesile kıl!
Ey her türlü hamd ve senâya layık olan Allah'ım! Estağfirulah diyerek af dilediğimizi Elhamdulilah diyerek sevincimizi Subhanallah diyerek hayranlığımızı İnnanillah diyerek hüznümüzü
İnşallah diyerek ümidimizi Allahüekber diyerek hayretimizi Sana arz ediyoruz. Kabul buyur Rabbim!

Allah'ım Evi sokak olana, karnı aç olana, kimsesiz olana, yetim olana, işi zor olana, geçim sıkıntısı olana, mutsuz olana, huzursuz olana, sağlıksız olana, yatakta hasta olana, içi acı dolana, eli darda olana, gönlü yarda olana, yolda susuz kalana, sen yardım et Rabbim! Kula kulluk ettirme!
Allah'ım bize, İnşallah olur diye dua edip hayalini kurduğumuz her şeyin, Çok şükür oldu sevincini yaşat! Herkesin içinde tuttuğu saklı bir duası vardır. Allah'ım, o saklı dualarımızı kabul eyle!
Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman olan Allah'ım! Şu dünyanın kirini yüreğime değdirme! Biliyorum ki hiçbir mesafe, duanın ulaşamayacağı kadar uzak değildir.
Ey âhirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim Allah'ım! Bana, helal rızık nasip ederek haramlardan koru! Lütfunla beni Senden başkasına muhtaç etme!
Ey her şeyi yerli yerinde yapan, ey varlığının başlangıcı olmayan Allah'ım! Beni, bana zarar verebilecek, beni üzebilecek her insandan uzak tut.
Ey dualara cevap veren Rabbim... İçinden çıkamadığımız zorlukları kolaylaştır. Aşamadığımız sıkıntılardan selamete ulaştır. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, Bütün kötülüklerden, kaza ve belalardan muhafaza eyle. Amin.