Duruş Konuşmaları - 1: Bilgi, Bilinç ve Ahlak (Ahmet Davutoğlu)

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun, Küre Yayınları'ndan çıkan Duruş: Gençlerle Yüz Yüze kitabı ekseninde özel etkinlik olarak Bilim ve Sanat Vakfı'nda gerçekleştirdiği ''Duruş Konuşmaları: Bilgi, Bilinç ve Ahlak'' başlıklı seminerin 3 Kasım 2018 tarihli ikinci kısmıdır.