Grev ve lokavt nedir?

Grev bir işyerindeki işçilerin işi yavaşlatmaları ya da tamamen durdurmalarıdır.