İlkokul-Ortaokul Mezunu Bekçi Alımı

Mahalle bekçileri Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği‘ne göre alınıyor. İlgili yönetmelikte, mezuniyeti işaret eden madde aşağıdaki gibidir: Adaylarda aranılan şartlar Madde 5 b bendi: “İlkokulu bitirmiş olmak”

Bu maddeye göre bekçi adayları ilkokulu yani 4. sınıfı bitirmiş olmalı. Fakat ilgili maddenin son açıklamasında aşağıdaki husus ifade edilmiş durumda: “Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.” Yani bakanlık bu en az ilkokul mezun şartını dilerse lise, dilerse üniversite yapabilir. Bundan sonraki yıllarda en az lise mezunu şartının devam edebileceğini söyleyebiliriz.

https://www.bekcialimi.com/bekci-aliminda-mezuniyet-sarti-nedir/

Alakalı haberler: