Kayı Bey'in Oğlu Süleyman Şah Gündüz Alp / "Bir Kuruluş Hikayesi"| Belgesel

Kayı Bey'in Oğlu Süleyman Şah Gündüz Alp| Belgesel
"Bir Kuruluş Hikayesi"
2018