İçin arama eğilimi raporu "berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır":

Zaman içindeki faiz

Sayılar, verilen bölge ve süre için grafikteki en yüksek noktaya göre arama ilgisini gösterir. 100 değeri, "berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır" teriminin en popüler popülaritesidir. 50 değeri, terimin yarı popüler olduğu anlamına gelir. 0 puan, bu terim için yeterli veri olmadığı anlamına gelir.

Alt bölgeye göre ilgi

Belirtilen zaman dilimi boyunca "berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır" teriminin en popüler olan yer olduğunu görün. Değerler, 0 ile 100 arasında bir ölçekte hesaplanır; burada 100, bu konumdaki toplam aramaların bir bölümü olarak en popüler olan konumdur, 50 değeri, yarı popüler olan bir konumu belirtir. 0 değeri, bu terim için yeterli veri bulunmadığı bir konumu belirtir.

Not: Daha yüksek bir değer, daha yüksek bir mutlak sorgu sayımı değil, tüm sorguların daha yüksek bir oranı anlamına gelir. Dolayısıyla, sorguların %80'inin "berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır" olduğu küçük bir ülke, sorguların yalnızca %40'ının "berat kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır" olduğu devasa bir ülkenin puanının iki katı olacak.